Educació Secundària


Educació Secundària Obligatòria (alumnes de 12 a 16 anys)

maryward60En aquesta etapa educativa, dels 12 als 16 anys, l’alumne ha d’integrar els nous coneixements amb les experiències anteriors, assimilar i expressar correctament els conceptes, cada vegada més abstractes, tant a nivell oral com a nivell escrit.

És una etapa de canvi i transició cap la joventut, de reajustament personal, de configuració de la personalitat adolescent; és quan es consoliden les actituds i les aptituds que facilitaran la maduresa personal i cognitiva, l’autocontrol i la capacitat de reflexió personal per prendre decisions.

Al Col·legi Mary Ward, acompanyem de manera personalitzada els nostres alumnes per tal que assoleixin un grau de maduresa que els permeti assumir progressivament les seves responsabilitats, tant acadèmiques com socials i personals.

Volem que prenguin consciència del moment que estan vivint, que aprenguin dels seus errors. Els ajudem a guanyar seguretat en ells mateixos tenint cura de les seves emocions.

Fomentem el desenvolupament en un ambient saludable dins i fora de l’aula. Incentivem la cohesió de grup, l’acollida i el posar les capacitats individuals al servei dels altres.

Donem molta importància a l’aprenentatge de llengües estrangeres,  alemany (al final de l’ESO se’ls prepara per a l’examen de B1 d’alemany) i anglès. Els alumnes que entren nous poden cursar l’anglès com a primer idioma estranger i fer classes d’iniciació a l’alemany.

Per al desenvolupament i aprofundiment de l’aspecte oral d’ambdós idiomes, alemany i anglès, comptem amb la col·laboració dajudants de conversa (nadius) que es coordinen amb els docents i intervenen en grups reduïts.

A 3r i 4t d’ESO hi ha l’opció de participar en un intercanvi amb alumnes d’escoles alemanyes Mary Ward a  Mainz i a Ausgburg.

El currículum, orientat a l’adquisició de competències, estableix com a objectiu prioritari aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per a entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat diversa i en canvi continu.

Volem despertar l’interès de l’alumne per indagar, ampliar els coneixements i aprendre dialogant, intercanviant punts de vista i experiències, compartint i treballant en equip.

Un currículum per competències implica aprendre ara i en un futur, on  l’alumne esdevingui el protagonista del seu aprenentatge.

Fem créixer els nostres alumnes en la sensibilitat vers les diferents realitats del món que els envolta, donant-los la possibilitat de participar en diferents activitats solidàries i de formació.

ALEMANY

L’alemany és el primer idioma estranger del col·legi. A partir de 1r d’ESO, els alumnes nous, si no han cursat alemany, fan anglès com a primer idioma estranger i l’alemany passa a ser el segon. És per això que es facilita que cursin els nivells d’iniciació per tal que, després dels quatre cursos de l’ESO surtin amb el nivell A1 d’alemany.
Per tal de reforçar l’expressió oral, des de de 3r de primària fins a 4t de l’ESO, comptem amb dues hores setmanals per a cada classe d’ajudant de conversa que treballa en petits grups.
A partir de 3r d’ESO, els alumnes que volen poden fer una hora extraescolar  de preparació a l’examen del nivell B1 i treure el títol al Goethe Institut.
A 3r i 4t de l’ESO, fem intercanvis amb alumnes d’Alemanya, experiencia que millora l’aprenentatge de la llengua estrangera i apropa l’alumne/a a una cultura i a una societat diferents. Aprofitem el contacte amb escoles d’altres països pera conèixer altres realitats i utilitzar l’idioma com a eina de comunicació.
El nivell de llengües estrangeres al final de l’ESO permet que els nostres alumnes cursin al Batxillerat l’alemany o l’anglès com a primera llengua estrangera.

ANGLÈS

Comencem amb l’anglès com a segon idioma a 5è de Primària fins a 4t de l’ESO. El coneixement de  l’alemany els facilita una evolució relativament ràpida en l’adquisició de la segona llengua estrangera. A 1r, 2n i 3r d’ESO es fan exàmens interns del KET i el PET. El nivell d’anglès a les proves de CB de 4t d’ESO -proves del Departament d’Ensenyament, corregides per professorat extern- sempre està per sobre dels centres de la nostra complexitat.
Cada grup classe té dues hores setmanals a d’ajudant de conversa d’anglès que treballa l’expressió oral en petits grups.
Les activitats del Treball de Síntesi que realitzen fora de l’escola els alumnes de 1r i 2n d’ESO les fan en anglès.

SORTIDES

Les sortides i activitats extra que es realitzen durant el curs estan destinades a complementar la formació fora de l’àmbit escolar, són un complement del temari que es treballa a classe i proporcionen noves experiències i maneres d’enfocar un tema, ensems que s’aprofita per a aprofundir en la relació amb els companys i amb els professors en un ambient diferent de l’habitual.

PROJECTE SOM LECTORS

Projecte de llarg recorregut a l’escola, s’inicia a la Llar d’Infants i té continuïtat fins a 4t de l’ESO. Volem generar experiències positives al voltant del llibre i que, en un ambient de tranquil·litat a l’aula, els alumnes gaudeixin d’una estona diària per a llegir aquells llibres que li agraden.

NOVES TECNOLOGIES

Les aules amb pissarres digitals, l’ús dels ordinadors i programes com Mydocumenta o Matheutikos, fa que els alumnes de l’ESO utilitzin les tecnologies per a aprendre, per a buscar informació, tractar-la, ser crítics i creatius. L’ús del portfoli de Mydocumenta permet fer un recull de les feines fetes per l’alumne i veure la seva evolució.

ROBÒTICA

Els alumnes de 3r d’ESO fan robòtica a l’assignatura de tecnologia. La participació a la FLL (First Lego League) marca objectius de programació del robot, de treball en grup i de realització d’un projecte científic en el qual estan implicats tots els alumnes de la classe.

MINDFULNESS A L'ESO

“¡La atención funciona!” és un mètode internacional de mindfulness per a nens i joves escrit i desenvolupat per  l’ElineSnel . Mindfulness es pot traduir per “atenció plena” i fa referència a la capacitat de la ment d’estar present i conscient sense interferir ni valorar el que sent o el que passa.
“¡La atención funciona!” és un entrenament de 8 a 10 sessions que s’imparteix al col·legi en horari lectiu, 1 vegada per setmana, per un instructor certificat. A cada sessió es treballen continguts informatius, es comparteixen les experiències i els avenços i s’ensenyen tècniques d’atenció que els alumnes practiquen també a casa. L’acompanyament del col·legi i de la família és essencial acomplir amb èxit aquest entrenament.
El mètode treballa sobre 4 eixos:  la consciència corporal, la regulació emocional, la calma mental i l’amabilitat. Què aporta la pràctica de mindfulness?
  • Millora l’atenció, la capacitat de concentració i la memòria
  • Rebaixa el nivell d’ansietat i estrès causat per exàmens, deures…
  • Augmenta l’autoconfiança
  • Els fa ser responsables de la seva conducta i aceptar el compromís de les seves decisions
  • Regula les emocions
  • Millora la qualitat de les relacions amb els altres creant un entorn més respectuós i amable.

TREBALL DE SÍNTESI

Els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO han de realitzar el Treball de Síntesi (TdS), on han de treballar un tema integrant totes les àrees del coneixement, investigant, buscant informació diversa  i establint connexions a partir d’allò que ja saben per a arribar a un coneixement més ampli de la realitat. El treball es duu a terme durant una setmana (3 dies fora de l’escola i 2 al col·legi).
Així, doncs, els alumnes de 1r i 2n d’ESO  gaudeixen de tres dies en un ambient de treball però a la vegada distès i lúdic, amb activitats organitzades pels monitors externs i pels professors del col·legi al voltant del tema. La llengua vehicular durant aquests tres dies, és l’anglès, com a complement de l’aprenentatge d’aquest idioma. És una experiència molt positiva tant per treballar en un ambient diferent com per conviure amb companys i professors fora del col·legi.
Els alumnes de 3r d’ESO aprofiten els 3 dies d’esquiada per a fer aquest TdS.

FESTES

La celebració de les festes pròpies del col·legi i les tradicionals, tant les catalanes com les alemanyes més significatives, són una activitat més d’ensenyament-aprenentatge. La preparació i la vivència,  fan que esdevinguin una eina imprescindible per fomentar el treball en equip. La celebració de St. Martin, St. Nikolaus, el Nadal, Sant Jordi, la festa Família-Escola…són ocasions per entendre i aprendre a viure l’escola com una gran família.

DOSSIER

Print Friendly, PDF & Email