Projecte lingüístic


 

El nostre projecte educatiu contempla l’aprenentatge del català, com llengua vehicular, el castellà, l’alemany com primera llengua estrangera i l’anglès com a segona. L’objectiu final del nostre projecte lingüístic és que els alumnes arribin a un nivell de competència alt en les quatre llengües, respectant sempre les capacitats de cadascun, de tal forma que els permeti desenvolupar el seu futur allà on sigui necessari.
  • quadre-llengües 

image
Print Friendly, PDF & Email