Educació Primària


Educació Primària (alumnes de 6 a 12 anys)

IMG_0088L’Educació Primària, dels 6 als 12 anys, és una etapa d’expansió a nivell cognitiu, social, motor i afectiu, on es produeixen canvis importants en el desenvolupament evolutiu.

Al Col·legi Mary Ward entenem que l’educació dels alumnes ha de ser integral. És per aquest motiu que tenim en compte tant  l’aprenentatge de coneixements com l’adquisició d’habilitats i de tècniques d’estudi, la formació personal en valors, en responsabilitat i en autonomia.

Acompanyem de manera personalitzada aquest  desenvolupament propi i individual, i ajudem a assolir competència social i emocional, hàbits i estratègies d’aprenentatge i una formació espiritual,  d’acord amb els valors de la nostra fundadora.

El nostre objectiu és que els alumnes esdevinguin persones amb valors i criteri, siguin creatives, autocrítiques, responsables i estiguin preparades per desenvolupar-se socialment. Tenim cura de la competència emocional per tal que aprenguin a identificar i anomenar les pròpies emocions i comprenguin les dels altres.

Els alumnes esdevenen protagonistes del seu propi aprenentatge tot desenvolupant les seves capacitats, donant el màxim rendiment segons les seves possibilitats. Fomentem la participació activa de l’alumne, l’autonomia, l’experimentació, la interacció amb els altres i el treball en equip i cooperatiu.

Tenim cura de l’ambient dins i fora de l’aula. Aprenen a comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que els porten al respecte i col·laboració amb els altres.

Els nostres alumnes treballen, en català i castellà, tant la lectura i la comprensió com l’expressió oral i l’escrita, perquè el domini de les llengües és condició indispensable per a aprendre a pensar i a comunicar-se.

Les matemàtiques són una eina fonamental per a l’estructuració del pensament racional. 

Respecte a l’estudi de llengües estrangeres, continuem amb l’aprenentatge de l’alemany, iniciat a l’Educació Infantil, i a 5è  introduïm l’anglès per tal  d’acabar la Primària amb un nivell correcte d’ambdues llengües. Els alumnes gaudeixen d’ajudant de conversa d’alemany (nadiu) a partir de 3r de Primària i d’anglès (nadiu) a partir de 5è.  Es treballa  en grups reduïts per a  fomentar la part d’expressió oral. S’utilitza l’alemany com a llengua vehicular a l’àrea de Kunts (Art) a 1r i a 2n i part de l’àrea de Coneixement de Medi de 3r a 6è.

Els idiomes, l’educació musical i rítmica, i l’educació física són matèries impartides per especialistes.

ALEMANY

L’alemany és el primer idioma estranger que aprenen els nostres alumnes. Comencem treballant el vocabulari bàsic, petites frases i estructures gramaticals, cançons… A 1r, 2n, 3r, 5è i 6è de Primària fem Kunts (plàstica) en alemany. També organitzem reforços per a aqueslls alumnes que tenen més dificultat. Els alumnes que entren nous a l’escola a partir de 5è de primària poden fer l’alemany com 2a llengua estrangera.
Per tal de reforçar l’expressió oral, a partir de 3r de Primària, comptem amb un ajudant de conversa (nadiu) que treballa en petits grups per tal de poder fer una atenció individualitzada.  

aleman 2 prim

ANGLÈS

Comencem amb l’anglès com a segon idioma a 5è de Primària fins a 4t de l’ESO. El coneixement de  l’alemany els facilita una evolució relativament ràpida en l’adquisició de la segona llengua estrangera.
L’ ajudant de conversa  d’anglès (nadiu) treballa l’expressió oral en petits grups.

PROGRAMA “¡LA ATENCIÓN FUNCIONA!“ DE MINDFULNESS

 Escola pilot a 4t de primària i 1r d’ESO
 “¡La atención funciona!” és un mètode internacional de mindfulness per a nens i joves escrit i desenvolupat per  l’ElineSnel . Mindfulness es pot traduir per “atenció plena” i fa referència a la capacitat de la ment d’estar present i conscient sense interferir ni valorar el que sent o el que passa.
“¡La atención funciona!” és un entrenament de 8 a 10 sessions que s’imparteix al col·legi en horari lectiu, 1 vegada per setmana, per un instructor certificat. A cada sessió es treballen continguts informatius, es comparteixen les experiències i els avenços i s’ensenyen tècniques d’atenció que els alumnes practiquen també a casa. L’acompanyament del col·legi i de la família és essencial per acomplir amb èxit aquest entrenament.
El mètode treballa sobre 4 eixos:  la consciència corporal, la regulació emocional, la calma mental i l’amabilitat. Què aporta la pràctica de mindfulness?
  • Millora l’atenció, la capacitat de concentració i la memòria
  • Rebaixa el nivell d’ansietat i estrès causat per exàmens, deures…
  • Augmenta l’autoconfiança
  • Els fa ser responsables de la seva conducta i acceptar el compromís de les seves decisions
  • Regula les emocions
  • Millora la qualitat de les relacions amb els altres creant un entorn més respectuós i amable.
 

FESTES

La celebració de les festes pròpies del col·legi i les tradicionals, tant les catalanes com les alemanyes més significatives, són una activitat més d’ensenyament-aprenentatge. La preparació i la vivència,  el fet de compartir-les amb els companys, mestres, pares, mares i avis, fan que esdevinguin una eina imprescindible per fomentar el treball en equip. La celebració de la castanyada, St. Martin, St. Nikolaus, el Nadal, carnaval, Sant Jordi, la festa Família-Escola… són ocasions per entendre i aprendre a viure l’escola com una gran família.
Al nostre Àlbum d’activitats podeu veure fotos de les nostres festes.

COLÒNIES

Els alumnes de 1r a 6è de Primària gaudeixen de tres dies de colònies en un ambient distès i lúdic, amb activitats organitzades pels monitors de la casa de colònies; 5è i 6è fan les activitats en alemany, com a complement de l’aprenentatge del primer idioma estranger del col·legi. És una experiència molt positiva per conviure fora de casa i aprendre a ser més autònoms.

SORTIDES

foto-sortides-primariafoto-2-sortides-primariaLes sortides i activitats extra que es realitzen durant el curs estan destinades a complementar la formació fora de l’àmbit escolar, són un complement del temari que es treballa a classe i proporcionen noves experiències i maneres d’enfocar un tema, ensems que s’aprofita per a aprofundir en la relació amb els companys i amb els mestres en un ambient diferent de l’habitual.

PROJECTE SOM LECTORS

Projecte de llarg recorregut a l’escola, s’inicia a la Llar d’Infants i té continuïtat fins a 4t de l’ESO. Volem generar experiències positives al voltant del llibre i que, en un ambient de tranquil·litat a l’aula, els alumnes gaudeixin d’una estona diària per a llegir aquells llibres que li agraden.

PADRINS DE LECTURA

Aprendre entre companys i crear llaços afectius positius ens ha portat a consolidar el projecte dels padrins de lectura. Cada alumne de 1r de primària té un “padrí” de 3r que l’ajuda a llegir, li explica coses, es preocupa de portar-li llibres que li puguin agradar… En definitiva, es preocupa d’ell com ho fa un germà gran. Això crea llaços que van més enllà de l’aprenentatge.
Aquests padrins segueixen els cursos de 4t amb 2n de primària, i a partir de 5è es converteixen en padrins matemàtics. Aquesta continuïtat fa que els llaços es refermin cada curs.

PADRINS DE MATEMÀTIQUES

Paral·lelament al projecte de padrins de lectura, aquest projecte facilita l’aprenentatge entre companys i refermar els llaços afectius iniciats a 1r de Primària. Plantejar jocs, petits problemes, etc. entre ells per treballar les matemàtiques d’una manera més lúdica, fa que s’ajudin a pensar i a reforçar conceptes mútuament.

MÚSICA

La pràctica artística amplia la imaginació, la creativitat i conforma bona part de l’estructura cerebral.
La música és el llenguatge universal que tothom entén i a través del qual s’expressen emocions i sentiments de manera innata. És la disciplina on s’implica més directament el treball personal amb el col·lectiu i on l’individu es fusiona amb el conjunt, on qualsevol avenç personal influencia positivament en el grup.
L’aprenentatge continuat durant tota la primària del carilló i la flauta dolça ajuden a disciplinar-nos individualment i a sentir-nos part integrant d’un grup.

NOVES TECNOLOGIES

L’ús d’ordinadors, tauletes i pissarres digitals afavoreix el treball en grup i l’autonomia guiada en l’aprenentatge. Aquests dispositius possibiliten l’estudi a partir de diferents llenguatges -textual, gràfic, numèric, visual i auditiu- i permeten realitzar diferents tipus d’activitats i tasques més enllà de l’aula.

BINDING: entrenament lector

El projecte BINDING incentiva la lectura. Comença el 2n trimestre a P5 i té continuïtat a 1r de Primària. Es tracta d’un mètode d’entrenament lector dissenyat per la Facultat de Psicologia de la UB amb el suport i reconeixement del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. És una proposta de treball sistemàtic que entrena la consciència fonològica, la decodificació de sons, el treball de la síl·laba i de la memòria. Cerca un treball global de la llengua incidint en la gramàtica, el lèxic, l’expressió oral, l’estructura de la llengua i la comprensió lectora. Amb sessions personalitzades l’entrenament també fomenta la participació, el treball individual i entre iguals, l’autoregulació i la motivació.
Els primers estudis externs del projecte BINDING conclouen que els alumnes que duen a terme aquest programa obtenen millors resultats i evolució, no solament en la velocitat lectora, sinó també en la comprensió i l’enriquiment de la llengua en general.

L'HORT

hort
Els alumnes de 2n de primària desenvolupen el projecte de l’hort al col·legi. En un ambient urbà, però disposant d’un entorn enjardinat dins de l’escola, tenim l’ocasió de tenir cura de les plantes i de fer-nos-en responsables; aprenem el nom de les verdures en alemany, preparem amanides i tastem tot el que hem plantat.

Dossier

Print Friendly, PDF & Email