Oferta educativa


Al col·legi Mary Ward tenim alumnes des de P1 fins a 4t de l’ESO, és a dir des d’infantil passant per primària fins a secundària.
Som una escola d’una sola línia i això fa que l’ambient entre tots els alumnes sigui molt proper. Fomentem la col·laboració entre els grans i els petits per afavorir la relació i l’aprenentatge entre iguals.
Volem que els nostres alumnes es preparin per al seu futur tant acadèmicament com en valors i actituds.
L’aprenentatge de l’alemany, que s’inicia a P1, és un tret diferenciador de la nostra escola.
El nivell d’anglès que adquireixen els nostres alumnes els permet desenvolupar-se perfectament a batxillerat.
Print Friendly, PDF & Email