Missió, visió i valors


Missió del Centre

El Col·legi Mary Ward, ubicat al barri de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, és una escola confessional catòlica que pertany a la institució Congregació de Jesús. Fundada per Maria Ward l’any 1609, i que té una important experiència educativa en diferents països del món.

El nostre centre promou una formació intel·lectual i humana que, basada en valors cristians pretén ajudar els alumnes a tenir una veritable experiència d’aprenentatge per a facilitar-los la integració a la societat, partint del compromís amb l’entorn i amb l’Església. Aquesta tasca es duu a terme a través d’un grup de professors competent, estable i en formació permanent, seguint el model de gestió basat en principis d’excel·lència.

Valors del Centre

En la dimensió personal proposem una valoració positiva de la pròpia vida i de les possibilitats. Propiciem el descobriment, la vivència i el creixement en la fe cristiana i som respectuosos amb altres creences potenciant les relacions humanes i la participació entre tots els qui formen la comunitat educativa.

En la dimensió intel·lectual, promovem la formació contínua, el treball seriós, responsable i constant, personal i en equip. Fomentem la complementarietat i la competència.

En la dimensió social ens impliquem en el compromís solidari amb la societat i el món en què vivim, col·laborant amb Déu en la creació d’una humanitat nova.

Visió del Centre

Volem ser reconeguts com un Centre que treballa per aconseguir l’excel·lència mitjançant:

  • Una formació humana basada en els valors cristians, i com volia Mary Ward, creixement en llibertat, justícia i veritat, tenint com a principal referència la persona i missatge de Jesús i aconseguint que els alumnes siguin responsables i es comprometin en la societat fent-la més humana.
  • Una atenció personalitzada a cada alumne dintre d’un marc de cordialitat, respecte i tolerància, ajudant perquè cada alumne assoleixi un nivell de maduració, un domini cognitiu, una capacitat de reflexió personal i autocontrol per a prendre decisions.
  • Una preparació dels alumnes per facilitar-los la relació amb altres cultures amb una formació plurilingüe (català, castellà, alemany i anglès). Aquest aprenentatge ofereix la possibilitat d’obtenir títols oficials.
  • La relació de diàleg i col·laboració amb les famílies com a principals responsables de l’educació dels seus fills.

Print Friendly, PDF & Email