Kumon


KUMON

KUMON
Kumon és un sistema d’aprenentatge format per dos programes, matemàtiques i lectura, que busca desenvolupar al màxim les capacitats acadèmiques de cada estudiant.
L’alumnat de l’escola pot començar en qualsevol moment, en un dels dos programes o en ambdós,
independentment del desenvolupament del curs escolar, de manera que treballaran des de bon principi amb un material completament personalitzat i adaptat a les seves necessitats, la qual cosa permet que s’adapti a qualsevol tipus d’alumne, independentment de la seva capacitat.
L’alumne comença per un nivell que domina i, a partir d’aquest moment, l’estudiant avança al seu ritme fins a dominar els continguts més complexos.
Gràcies als principis metodològics en els quals es fonamenta Kumon, l’alumne desenvolupa agilitat mental, confiança, autoaprenentatge, concentració, hàbit d’estudi i una actitud positiva vers l’aprenentatge que l’acompanyaran durant tota la vida.

Print Friendly, PDF & Email