Al Col·legi Mary Ward considerem l’etapa de la Llar d’Infants un moment clau en el desenvolupament a tots els nivells dels nostres alumnes.

A la Llar d’infants (P1 i P2) oferim un entorn agradable, acollidor i proper on, conjuntament amb les famílies, es treballa per afavorir el desenvolupament de l’infant, atenent les seves necessitats i desvetllant l’interès pel món que els envolta.

També treballem la psicomotricitat i l’educació musical, i els infants tenen contacte amb la llengua alemanya a través del joc i de les cançons. Tant  l’educació musical com l’alemany són impartides per especialistes.

Els dos objectius fonamentals d’aquesta etapa són l’adquisició dels hàbits propis de l’edat i la socialització.

 

La celebració de les festes tradicionals, tant les catalanes com les alemanyes més significatives, i d’altres pròpies del col·legi, són una activitat més d’ensenyament-aprenentatge. La seva preparació i vivència i el fet de compartir-les amb els companys, mestres, pares, mares i avis, fan que esdevinguin una eina imprescindible per fomentar el treball en equip. La celebració de la castanyada, St. Martin, St. Nikolaus, el Nadal, Carnaval, Sant Jordi, la festa Família-Escola…són ocasions per aprendre a viure a l’escola com una gran família.

A partir de P2 els nens i les nenes poden participar a l’activitat de natació. Es realitza durant l’horari escolar del matí i van acompanyats per mestres i monitores del col·legi.

Les diferents sortides i activitats que es realitzen al llarg del curs són un complement del que es treballa a classe. Es plantegen per a proporcionar experiències diverses i són una oportunitat per a relacionar-se amb els companys i mestres en un ambient diferent de l’habitual dins de l’aula.