L’acollida es fa a la Sala d’actes.

De 8.00h. a 9.00h. : els/les alumnes estan a la sala d’actes per grups estables, sempre vetllant per garantir  les mesures de distanciament.

De 17.00h a 18.00h. : els/les alumnes seuen a la sala d’actes per grups estables.

Al matí: els alumnes accedeixen per la porta gran i van a la sala d’actes, seuen al lloc que els indiqui la persona responsable de la vigilància. Les zones dels diferents grups estables estan ben diferenciades. Els alumnes de Primària són recollits pel professor/a que tingui classe a 1a hora i amb ell/a, recolliran a la resta del grup a la porta que els correspongui i aniran a la seva classe.

Els alumnes d’Infantil, un cop entri a l’escola el seu grup estable, s’hi uneixen per pujar a l’aula.

A la tarda: El mestre/a responsable de la sortida de la tarda de cada grup estable, els porta fins a la sala d’actes.

Un cop acabi l’acollida es ventila, neteja i desinfecta l’espai.

[pdf-embedder url=”https://marywardbarcelona.net/wp-content/uploads/2021/10/ENTRADES-I-SORTIDES-21-22.pdf” title=”ENTRADES I SORTIDES 21-22″]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abans de sortir al pati s’han de rentar les mans amb aigua i sabó.

En entrar a les aules també s’han de tornar a rentar les mans amb aigua i sabó.

La sortida al pati es farà esglaonada per grups estables i els alumnes des de 1r Primària han d’anar amb la mascareta adequadament posada, se la podran treure quan ja estiguin a la seva zona de pati amb el seu grup estable.

-Distanciament físic interpersonal de seguretat entre alumnes de diferents grups estables: 

 • S’estableix en 1,5 m en general, amb l’equivalent de 2,25 m2 per persona.

 

Higiene de mans en l’alumnat:

 • A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
 • Abans d’entrar a l’aula.
 • Abans i després dels àpats.
 • Abans i després d’anar al WC.
 • Abans i després de qualsevol sortida de l’aula, inclòs el pati.

 

Higiene de mans en el cas del personal que treballa al centre:

 • A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.
 • Abans d’entrar a l’aula.
 • Abans i després de qualsevol sortida de l’aula, inclòs el pati.
 • Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis.
 • Abans i després d’acompanyar un infant al WC.
 • Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús).
 • Com a mínim una vegada cada dues hores.

 

Existència de diversos punts per a la higiene de mans: 

 • S’ha instal.lat una pica amb 4 aixetes a la zona del menjador.
 • Tots els lavabos tenen disponibilitat de sabó amb dosificador i tovallons d’un sol ús.
 • Les diferents aules disposen de dispensadors de solució hidroalcohòlica i sabó de mans per a ús de cada grup estable.
 • A totes les entrades de l’escola hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 • Hi ha piques per rentar-se les mans a tots els lavabos de cada pis.
 • Hi ha piques per rentar-se les mans a tots els lavabos dels diferents patis i 2 piques exteriors al pati de les pedres i a la pista verda.

 

-Mesures per promoure el rentat de mans correcte:

Vídeos i cançons o pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de mans als lavabos i aixetes de les diferents aules.

 

Ús de la mascareta:

 • En entrar, sortir i en qualsevol desplaçament pel centre, els alumnes del 2n cicle d’Educació Infantil han de portar mascareta.
 • A partir de 1r de Primària,és obligatòria també dins l’aula, segons la normativa epidemiològica des de l’inici del curs.
 • Tot el personal del centre l’ha de portar sempre.

SI UN NEN/A O ADULT NO POT PORTAR-LA HA DE PRESENTAR UN CERTIFICAT MÈDIC.

 

-Desinfecció:

 • Es farà la neteja i desinfecció completa de totes les aules, lavabos i sales de l’escola cada dia, en acabar la jornada escolar.
 • S’han posat catifes desinfectants de calçat a tots els accessos de l’escola.
 • Es permet portar materials de casa sempre que compleixin mesures d’higiene.

 

Agrupament d’alumnes:

 Els agrupaments d’alumnes seran estables durant tot el curs, per tal d’establir amb facilitat la traçabilitat en cas de contagi.

L’organització dels grups han de  garantir la màxima presència de tot l’alumnat.

Llar d’infants:  a l’aula.

Kindergarten (P3, P4, P5): al pati sempre que el temps ho permeti, si no a l’aula de Psicomotricitat.

Ed. Primària i ESO:

A l’exterior sempre que es pugui. En cas de pluja o si els patis estan ocupats, es farà al gimnàs. Els alumnes venen vestits amb la roba d’esport  des de casa per evitar que es canviin als vestuaris de l’escola

-Els espais de menjador són:

 • P1 i P2: menjador de la Llar d’Infants.
 • P3: aula de P3.
 • P4: menjador petit.
 • P5: menjador gran, en el seu espai habilitat.
 • De 1r d’Ed. Primària a 4t d’ESO: menjador gran, separats en grups estables i per torns.

-Dins del menjador poden coincidir diversos grups estables. Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en dos o més taules. Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents.

-Entre torn i torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador.

-En el cas de les aules utilitzades per dinar, cal ventilar-les i netejar-les després de dinar.

-Es garanteix el rentat de mans abans i després de l’àpat.

-A 1r i 2n de Primària, el menjar es serveix a taula, en safates individuals. La resta de cursos de Primària i ESO utilitzaran l’autoservei; els coberts els posaran els monitors perquè els alumnes no els toquin tots. L’aigua de la gerra la serveix una única persona encarregada durant tot l’àpat.

-Les activitats que es facin durant el temps de migdia es fan preferiblement a l’aire lliure, amb ocupació diferenciada d’espais per cada grup estable. A l’aire lliure i amb el seu grup estable, es poden treure la mascareta.

-Si s’utilitzen espais interiors hi ha dues opcions:

 • S’han de mantenir els grups estables i cal garantir la ventilació després de l’activitat.
 • Quan no és possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable, cal garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar separadament l’entrada i la sortida dels infants de diferents grups.
 • S’ha de fer la neteja, desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la seva utilització.

Kindergarten:

 • La matèria de música la farà l’especialista de forma presencial, mantenint les mesures de distància de seguretat i amb mascareta.
 • La matèria d’alemany la farà l’especialista de forma presencial, mantenint les mesures de distància de seguretat i amb mascareta.
 • La matèria de religió la farà la tutora.

 

 

Ed. Primària i ESO:

 • Tot el professorat farà les seves classes de forma presencial, mantenint les mesures de distància de seguretat i amb mascareta.

 

 

 • Totes les normes de desplaçament i funcionament dins del centre es treballen amb tots els alumnes des de l’inici de curs i s’aniran recordant i revisant al llarg de tot el curs. Tot el professorat s’encarrega de portar a terme aquesta conscienciació i compliment de les normes sanitàries. S’han fet cartells amb l’alumnat per a posar a les aules i espais comuns.

 

 • Utilització de la plataforma Microsoft Teams a tota l’escola, com a plataforma de treball.

Els alumnes l’han d’utilitzar per fer feines, presentació de treballs, fer proves… per a que el professor pugui corregir directament des de la plataforma. En cas de confinament parcial o total, es farà servir Teams per les classes online.

 

 • Utilització de la plataforma Esemtia com a plataforma de gestió i comunicació.

Aquest curs es realitzaran les activitats previstes segons la programació general anual amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària.

En el cas de les sortides de més d’un grup estable, es mantindrà la distància de seguretat entre els grups i caldrà portar mascareta. A dins de l’autocar, alumnes i professors aniran amb mascareta separats per grups estables. Els alumnes de P3 fins a P5 portaran mascareta només pels trasllats i dins l’autocar.

En el cas de les colònies previstes de P5 fins a 6è de Primària, així com en el Treball de Síntesi dels grups d’ESO, es mantindran els grups estables, es prioritzaran les activitats a l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física de seguretat entre grups, mascareta, rentat de mans, etc.

-Les reunions del Consell Escolar i de l’AMPA es faran de forma telemàtica.

-Les reunions de començament de curs dels tutors amb les famílies es faran de forma telemàtica.

-Les reunions amb les famílies, siguin de primer contacte o de seguiment, sempre que es pugui es faran de forma telemàtica. En cas de fer-se presencials, seran sempre a hores convingudes i s’haurà de mantenir la distància i portar mascareta. S’haurà de desinfectar l’espai abans i després de la reunió.

En cas de confinament, ja sigui parcial o total, els professors i els alumnes hauran d’emportar-se a casa:

El professorat:

 • Agenda
 • Portàtil personal
 • Llibres i guies didàctiques, si no tenen la versió digital
 • Materials per elaborar feines des de casa en el cas que ho precisin: retoladors, colors, material d’Emat, bits, etc.

 

Els alumnes:

 • Agenda
 • Portàtil personal (ESO)
 • Llibres (tots)
 • Llibres de lectura
 • Llibretes
 • Material de plàstica o de música (segons optativa)

 

 

QUARENTENA O AÏLLAMENT D’UN/A ALUMNE/A: en cas que un alumne estigui en quarantena per ser contacte estret o bé faci aïllament per ser positiu, els pares es posaran en contacte amb l’ED del Centre per tal de comunicar-ho (direccio@marywardbcn.com i trucada a l’escola) i cal avisar també  al tutor/a (via Esemtia).

El tutor avisarà als professors del curs per tal que convoquin a l’alumne a les diferents classes online (Teams) i en cas que l’alumne no pugui connectar-se, li preparin la feina que cal enviar-li. Serà el tutor qui enviarà a la família (o a l’alumne en cas de l’ESO) la feina a realitzar durant la quarentena.

Pel que fa a la feina diària, s’entregarà de manera online, a través  de la plataforma TEAMS.

Pel que fa als exàmens, si són escrits, l’alumne/a els farà en tornar a l’escola. Si són orals, el professor es posarà en contacte amb l’alumne per concertar dia i hora.

 

-En cas de CONFINAMENT PARCIAL d’un grup, el nombre de classes virtuals serà el mateix que si fos total (veure més avall). El tutor/a del grup estable (Ed.Infantil i Primària), que també estarà a casa confinat/ada, donarà les classes des de casa seva i la resta de professors ho farà des de l’escola.

 

-En cas de CONFINAMENT TOTAL, se seguirà el següent Pla de classes online.

 • Utilització de la plataforma Teams per a tot el centre i Esemtia com eina de comunicació.
 • Planificació setmanal a totes les etapes que s’enviarà a les famílies el més aviat possible (especificant les feines i l’horari de classes online)
 • Connexions diàries a totes les etapes:

Infantil:

 • El 1r dia de confinament la tutora farà una reunió amb totes les famílies per explicar el funcionament.
 • P3: grup sencer

El primer dia de confinament: una sessió amb tot el grup, per explicar el pla de treball (primera hora del matí). Una sessió a última hora del matí.

Diàriament: una connexió de 1/2 hora a primera hora del matí i una connexió de 1/2 hora a última hora del matí. (5 Bon dia, 2 EMAT, 1 projectes, 2 lecto-escriptura).

Alemany: 3 connexions setmanals de 1/2 hora amb el grup sencer (tarda).

1 connexió setmanal de la tutora amb tot el grup per fer Tutoria grupal/assamblea (tarda).

 • P4: 1/2 grup

El primer dia de confinament: una sessió amb tot el grup, per explicar el pla de treball (primera hora del matí). Una sessió a última hora del matí.

Diàriament: una connexió de 1/2 hora a primera hora del matí i una connexió de 1/2 hora a última hora del matí. (5 Bon dia, 3 EMAT, 2 lecto-escriptura).

Dues sessions d’1 hora, a la setmana,  amb tot el grup classe (tarda): assamblees i projectes

Alemany: 3 connexions setmanals de 1/2 hora amb el grup sencer (tarda).

 

 • P5: 1/2 grup

El primer dia de confinament: una sessió amb tot el grup, per explicar el pla de treball (primera hora del matí). Una sessió a última hora del matí.

Diàriament: una connexió de 1/2 hora a primera hora del matí i una connexió de 1/2 hora a última hora del matí. (5 Bon dia, 3 EMAT, 2 lecto-escriptura).

Tres sessions d’1 hora, a la setmana, amb tot el grup classe (tarda): assamblees i projectes.

Alemany: 3 connexions setmanals de 1/2 hora amb el grup sencer (tarda).

 

Ed.Primària: connexions de 30’ màxim (mig grup-classe).

 • El Pla de classes online a Ed.Primària seguirà el mateix horari que a l’escola, però amb sessions de 30 minuts màxim.
 • Cada professor/a passarà llista a l’inici de la classe per conèixer l’assistència.
 • Les classes tindran una durada màxima de 30 minuts, on el professor/a explicarà els continguts, es corregiran els exercicis o deures, es resoldran els dubtes,…
 • A continuació, i abans d’acabar la classe, el professor/a indicarà quina és la feina que els alumnes han de fer o acabar per la següent classe.
 • El tutor/a farà la 1a connexió per a explicar la feina de la setmana, serà el 1r dia al matí.

 

ESO: connexions de 45’ màxim (mig grup o grup sencer: en funció de la necessitat del grup i de la matèria o feina a realitzar).

 • El Pla de classes online a l’ESO seguirà el mateix horari que a l’escola, tot i que pot haver variacions en l’horari segons la necessitat de la setmana.
 • Cada professor/a passarà llista a l’inici de la classe per conèixer l’assistència, es farà servir la plataforma d’ESEMTIA per informar a les famílies.
 • En el cas de no haver assistit a una classe online serà l’alumne qui es posarà en contacte amb el professor i amb els companys per saber quina feina han fet i què ha de fer i entregar.
 • En el cas de no haver assistit a una classe online, s’ha d’enviar un mail per ESEMTIA al professor/a informant del que ha passat.
 • En cas que sigui una falta justificada que es pugui preveure, cal avisar a través d’ESEMTIA, al tutor/a del grup, per tal que informi al grup de professors.
 • En el cas de tenir una incidència tècnica (internet o dispositiu) l’alumne haurà de contactar amb el professor i preguntar els deures i feina realitzada.
 • En cas de tenir una incidència tècnica en l’entrega de treballs, caldrà que l’alumne escrigui un correu al professor de la matèria en qüestió i posar en còpia al tutor del grup.
 • Les classes tindran una durada màxima de 45 minuts, on el professor/a explicarà els continguts, es corregiran els exercicis o deures, es resoldran els dubtes,…
 • A continuació, i abans d’acabar la classe, el professor/a indicarà quina és la feina que els alumnes han de fer o acabar abans de la següent classe.
 • Tutor/a: farà la 1a connexió per a explicar la feina de la setmana.

ED. INFANTIL

 • A l’infant l’ha d’acompanyar un adult, per iniciar la classe, obrir micròfon, etc.
 • El vostre micròfon ha d’estar apagat i serà el/la mestre/a el/la que doni el torn de paraula, per tal que no s’acoblin les veus.
 • El nen/a està davant l’ordinador o dispositiu, a ser possible que se’l vegi sol/a.
 • La imatge i la veu són privades, per tant, no es pot gravar ni fer fotografies, s’ha de demanar permís en cas que sigui necessari.
 • Puntualitat a l’inici de la connexió. Es donarà un temps de 5 minuts màxim d’espera.
 • La família ha d’avisar, via Esemtia, al mestre/a en el cas de no poder-se connectar.
 • Respectar per part de les famílies les classes i les temàtiques que es tracten. Qualsevol altre dubte o tema, comunicar-ho via Esemtia a la mestra pertinent.
 • Connecteu-vos amb un sol dispositiu.
 • La videotrucada és per conversar amb els nens i les nenes, els dubtes de les famílies els resoldrem per altres vies.
 • Les famílies han de respectar el grup assignat, en el cas que els grups estiguin dividits.

 ED.PRIMARIA I ESO

 • L’enllaç que envia el professor és privat. La classe és pel grup-classe convocat.
 • La càmera ha d’estar encesa durant tota la sessió.
 • S’ha de tenir una actitud correcta durant tota la sessió.
 • S’ha de mostrar respecte pel professorat i pels companys de classe.
 • La imatge i la veu són privades, per tant, no es pot gravar ni fer fotografies, s’ha de demanar permís en cas que sigui necessari.
 • Si un alumne no pot fer servir la càmera ha de comunicar-ho al professor, i serà el professor qui li doni permís per accedir a la classe.
 • L’alumne s’ha de registrar amb el seu nom i cognoms, no pot fer servir noms inventats.
 • L’alumne ha d’estar assegut a la cadira, en una taula, mirant l’ordinador.
 • L’alumne no pot menjar durant la classe.

 

Els espais de treball: recomanacions a les famílies de com ha de ser l’espai de treball dels alumnes.

Ha de ser preferentment un espai on hi hagi una taula i una cadira, millor si és una habitació, per evitar interrupcions i sorolls externs o interns.

L’espai per poder treballar ha d’estar ordenat, evitar tenir molts llibres i material a sobre de la taula.

Evitar que a l’espai a on l’alumne/a estigui fent classe hi hagi un adult o un germà també en una connexió alhora.

 

Tutoria:

-Tutoria informativa inicial del tutor/a amb  les famílies del grup classe, per tal d’informar del Pla de classes online, fent servir Teams (Ed. Infantil i Ed. Primària).

-Tutoria amb els delegats de classe, una en cas de que sigui un confinament de més de 15 dies, fent servir Teams.

Tutories individualitzades amb les famílies: online fent servir Teams.

-Reunions amb especialistes externs al Centre (psicòlegs, logopedes…): online fent servir Teams.

-Tutoria amb els alumnes:

Els tutors faran 1 sessió de Tutoria grupal a la setmana, com es fa habitualment a l’escola.

A l’ESO els tutors faran les tutories individualitzades que creguin oportunes, fent servir Teams.

Davant d’un alumne/a que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:

 1. El/la tutor/a l’acompanyarà a un dels espais d’aïllament de l’escola.
 2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica tant a l’alumne/a que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec.
 3. L’equip directiu juntament amb el coordinador de riscos haurà de contactar:
 • Amb la família, per tal que vingui a buscar l’infant.
 • Amb el servei territorial d’Educació, per informar de la situació i a través d’ells amb el servei de Salut pública.
 1. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.

Si el cas s’identifica en l’espai d’acollida, al migdia o en extraescolars:

El monitor/a de referència del grup l’haurà de portar a l’espai d’aïllament de l’escola. Tots 2 es col·locaran una mascareta quirúrgica. La coordinadora del temps de migdia/extraescolars trucarà a la família per tal que vinguin a buscar l’infant i li comunicarà a l’equip directiu. Aquest farà el contacte amb el servei territorial per informar de la situació.

 

La família de l’alumne/a amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins a conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l’encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.

 

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i Salut pública garantirà la coordinació fluïda entre el centre i els serveis territorials de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control del brot. La valoració per part de l’autoritat sanitària és la que determinarà quins són els següents passos (per exemple, el tancament parcial o total del centre).

-La família ha de trucar al seu CAP de referència, escriure un correu a la direcció de l’escola (direccio@marywardbcn.com) i comunicar-ho via Esemtia al tutor/a.

-En el cas que el metge valori fer una PCR, fins a saber el resultat l’alumne/a no pot incorporar-se a l’escola, ni els seus germans/es tampoc (sempre que no estiguin vacunats amb la pauta de vacunació completa i no hagin passat la Covid19 en els darrers 6 mesos):

*Si el resultat és negatiu, l’alumne/a podrà assitir a l’escola un cop hagin desaparescut els símptomes. Els germans/es podran assistir-hi de seguida que es conegui que el resultat ha estat negatiu.

*Si el resultat és positiu, la família ho ha de comunicar a la direcció del Centre i la directora es posarà en contacte amb el Referent Covid assignat i amb l’EAP de referència del centre, per activar el Pla de traçabilitat dels contactes estrets i comunicar a les famílies del grup estable que els seus fills/es han de començar la quarentena a casa (sempre que no estiguin vacunats amb la pauta de vacunació completa i no hagin passat la Covid19 en els darrers 6 mesos).

NOVETAT!

ELS ALUMNES MAJORS DE 12 ANYS QUE JA HAGIN PASSAT LA COVID-19 DURANT ELS 6 MESOS ANTERIORS AL CONTACTE O TINGUIN LA PAUTA DE VACUNACIÓ COMPLETA, NO HAN DE FER-SE LA PCR NI COMPLIR QUARENTENA A CASA, TAN SOLS S’HAN DE FER UN TAR A LA FARMÀCIA.

ELS ALUMNES MAJORS DE 12 ANYS QUE NO HAGIN PASSAT LA COVID-19 DURANT ELS 6 MESOS ANTERIORS AL CONTACTE I NO TINGUIN LA PAUTA DE VACUNACIÓ COMPLETA, HAN DE FER-SE LA PCR I HAN DE FER QUARENTENA, INDEPENDENTMENT DEL RESULTAT DE LA PCR.

 

Tot i així, la Direcció del centre decidirà si per motius pedagògics, l’alumne o alumnes que no han de fer quarantena seguiran també les classes online des de casa, com la resta del seu grup, o si seran introduïts en un altre grup estable.

This site is registered on wpml.org as a development site.