Educació Infantil


 

Mary Ward4

Al Col·legi Mary Ward  considerem l’Etapa d’Educació Infantil, en els seus dos cicles de Llar d’infants i de Kindergarten, un moment clau en el desenvolupament a tots nivells dels nostres alumnes.

Llar d’infants (P1 i P2) oferim un entorn agradable, acollidor i proper on, conjuntament amb els pares, es treballa per afavorir el desenvolupament de l’infant, atenent les seves necessitats i desvetllant l’interès pel món que els envolta.

També treballem la psicomotricitat i l’educació musical, i els infants tenen contacte amb la llengua alemanya a través del joc i de les cançons. Tant  l’educació musical com l’alemany són impartides per especialistes.

Els dos objectius fonamentals d’aquesta etapa són l’adquisició dels hàbits propis de l’edat i la socialització.

 Educació Infantil (Kindergarten:P3,P4,P5): estimulem el gran potencial d’aprenentatge d’aquesta etapa treballant les capacitats de les nenes i dels nens.

Els objectius principals són el desenvolupament de l’autonomia, que tinguin un benestar emocional que els ajudi a superar els entrebancs i que adquireixen l’hàbit de pensar de manera crítica, creativa i constructiva.

Treballem per projectes, amb activitats d’experimentació i manipulació, amb la música, amb el joc, els contes…, amb la presència de l’alemany en aquestes activitats.

Tant l’educació musical com l’alemany són impartides per especialistes.

Al Col·legi Mary Ward eduquem respectant el ritme d’aprenentatge de cada infant, tot potenciant les seves capacitats personals i tenint cura de la competència espiritual d’acord amb els valors de la fundadora.

 

Com treballem

projecte del tren a P5
 Al Kindergarten (P3, P4 i P5) treballem per projectes. A partir d’un tema que engresca les nenes i els nens, investiguem, busquem informació diversa  i establim connexions a partir d’allò que ja sabem per a arribar a un coneixement més ampli de la realitat. Aquest procés desenvolupa l’esperit de cooperació, ajuda a aprendre a escoltar els companys per assolir coneixement entre tots.  Tothom pot aprendre si es troba un espai adequat per poder-ho fer.  L’aprenentatge vinculat al fer, a l’activitat, a la intuïció i a la creativitat, és una manera d’aprenentatge.

Alemany


Mary Ward3A la Llar d’Infants iniciem el contacte amb l’alemany d’una manera lúdica per tal  de generar experiències positives al voltant d’una llengua que, en molts casos, no els hi és propera. A partir de P3 s’integra en el treball per projectes que es duu a terme com a metodologia d’aprenentatge mitjançant cançons, dites i petits contes.

aleman P5

 aleman P5 2

Colònies

Els alumnes de P5 poden gaudir de tres dies de colònies en un ambient distés i lúdic, amb activitats organitzades pels monitors de la casa de colònies. És una experiència molt positiva per conviure fora de casa i aprendre a ser més autònoms.

Normativa Sanitària

EntusiasMAT

Els alumnes del Kindergarten (P3, P4 i P5)  treballen les matemàtiques amb el programa didàctico-pedagògic EntusiasMAT (EMAT). Està  basat en les Intel•ligències Múltiples i permet treballar les matemàtiques de manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes.
EMAT treballa des d’edats molt primerenques tots els conceptes matemàtics, ja que entenem que hem d’aprofitar la capacitat d’aprenentatge i l’adaptabilitat del cervell dels alumnes en els seus primers anys de vida.

entusiasmat P5

Música

Fem música, és un pmusica 1rojecte específicament dissenyat des de l’escola per als nostres nens i nenes de cicle infantil. Es tracta de prendre consciència musical de les sensacions i d’expressar-les, tenint com a element generador de descoberta i aprofundiment el moviment corporal i el discerniment auditiu.

Projecte Som lectors

Des de la Llar d’infants es porta a terme aquest projecte per a fomentar el gust per la lectura entre els alumnes. Un espai on l’alumne pot gaudir de l’àmbit lector abans de saber-ne. És per això que cerquem, en aquest espai, unes experiències positives entorn del conte i el llibre per tal que els infants esdevinguin bons lectors i assoleixin, en el futur, l’hàbit de la lectura. En la lectura o la narració d’un conte hi ha un component emocional que enforteix els vincles entre els alumnes i els mestres. La lectura de contes els fa reaccionar emotivament, transmet emocions, sentiments, valors i sentit moral.

Noves tecnologies

Les tablets, els ordinadors i les pissarres digitals són eines que els nostres nens i nenes tenen al seu abast i les utilitzem a l’aula per afavorir el treball en grup i l’autonomia guiada en l’aprenentatge. Aquests dispositius possibiliten l’ús de diferents llenguatges (textual, gràfic, numèric, visual i auditiu), permeten realitzar diferents tipus d’activitats i tasques més enllà de l’aula.

BINDING: entrenament lector

Mitjançant el projecte BINDING incentivem la lectura en els nostres alumnes. El comencen el 2n trimestre de P5 i té continuïtat a1r de Primària. Es tracta d’un mètode d’entrenament lector dissenyat per la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona i amb el suport i reconeixement del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. És una proposta que pretén un treball sistemàtic per entrenar la consciència fonològica, la descodificació de sons, el treball de la síl·laba i la memòria. Alhora, cerca un treball més global de la llengua tractant la gramàtica, el lèxic, l’expressió oral, l’estructura de la llengua i la comprensió lectora. L’entrenament també fomenta la participació, el treball entre iguals i individual amb sessions personalitzades, i l’autoregulació, augmentant la motivació dels alumnes.
Els primers estudis del projecte BINDING demostren que els alumnes que duen a terme aquest programa obtenen millors resultats i evolució, no tant sols en la velocitat lectora, sinó també en la comprensió i enriquiment de la llengua en general.

Natació

 Piscina P2 i P3A partir de P2 els nens i les nenes poden participar a l’activitat de natació. Es realitza durant l’horari escolar del matí i van acompanyats per mestres i monitores del col·legi.

Sortides

sortida infantilLes diferents sortides i activitats que es realitzen al llarg del curs són un complement del que es treballa a classe. Es plantegen per a proporcionar experiències diverses i oportunitat per a relacionar-se amb els companys i mestres en un ambient diferent de l’habitual dins de l’aula.
                                                                                                      

Festes

carnestoltesnicolaus

La celebració de les festes tradicionals, tant catalanes com les alemanyes més significatives, i d’altres pròpies del col·legi, són una activitat més d’ensenyament -aprenentatge. La seva preparació i vivència i el fet de compartir-les amb els companys, mestres, pares, mares i avis, fan que esdevinguin una eina imprescindible per fomentar el treball en equip. La celebració de la castanyada, St. Martin, St. Nikolaus, el Nadal, carnaval, Sant Jordi, la festa Família-Escola…són ocasions per aprendre a viure a l’escola com una gran família.

Dossier

Print Friendly, PDF & Email