Català


L’escola segueix la normativa del Departament d’Ensenyament, segons la qual el català és la llengua vehicular d’aprenentatge. Per això totes les assignatures, excepte religió i en alguns cursos la plàstica (segons el curs s’imparteix en castellà o alemany)es fan en català.

EDUCACIÓ INFANTIL

– ETAPA 0-3 ANYS

En aquesta etapa, la llengua de relació amb les educadores és el català.

– ETAPA 0-6 ANYS

En aquesta etapa s’imparteixen tots els coneixements de forma global en català, excepte l’idioma estranger, l’alemany.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

En aquesta etapa es continua amb el català a totes les assignatures com a llengua vehicular de l’aprenentatge, excepte les llengües estrangeres ( alemany i anglès) que es fan en l’idioma corresponent i la religió que es fa en castellà. Als cursos de 3r i 4t de Primària també es fa la plàstica en castellà.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

A tota l’ESO la llengua vehicular d’aprenentatge és també el català. De la mateixa manera que a la primària, les llengües estrangeres es fan en l’idioma corresponent i la religió i la plàstica, en castellà.

Print Friendly, PDF & Email