Anglès


L’escola va optar ja fa molt de temps per introduir com a  segon idioma estranger l’anglès, seguint les pautes del Marc comú europeu de referència per l’aprenentatge de les llengües.
S’introdueix l’anglès a 5è de primària des del nivell principiant. A tots els cursos hi ha un ajudant de conversa nadiu que ajuda, en petits grups, a treballar la part oral.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

A 5è i 6è de Primària es fan tres hores d’anglès, de les quals una és amb el suport de l’ajudant de conversa.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

A tots els cursos d’ESO s’imparteixen 3 hores d’anglès, dues d’elles amb el suport de l’ajudant de conversa.

Print Friendly, PDF & Email